Kotlin ArrayList Kullanımı

Kotlin ArrayList Kullanımı

ArrayList Nedir?

  • Listin mutable versiyonudur
  • Aynı türde verileri bir arada tutar
  • İndeks numaraları 0 dan başlar
ArrayList liste görevi gören bir elemandır içerisine veri eklenir ve veriyi istediğimiz gibi kullanabilmemizi sağlar.
Örneğin meyveler diye bir liste oluşturabilir istediğimiz işlemi yapabiliriz.

ArrayList Oluşturma Ve Veri Ekleme

Öncelikle arrayList imizi oluşturuyoruz.
val meyveler = ArrayList<String>()
Şimdi sıra içerisine veri eklemeye geldi.

ArrayList Veri Ekleme

ArrayList içerisine farklı yöntemlerle veri eklenebiliyor ben bildiklerimi yazacağım
meyveler.add("Armut")
meyveler.add("Elma")
meyveler.add("Ananas")
meyveler.add("Muz")
meyveler.add("Kiraz")
meyveler.add("Şeftali")
 
İndeks Değer
0 Armut
1 Elma
2 Ananas
3 Muz
4 Kiraz
5 Şeftali
 
meyveler[4] = "Erik" //Kiraz silinecek ve onun yerine Erik yazacak
 
meyveler.add(1,"Portakal")
//İndeks'i 1 ve 1 den sonraki veriler kayacak indeks 1 portakal olacak

Evet artık meyveler isimli listede verilerimizi ekledik artık bunlara ulaşabilir veya herhangi bir düzenleme yapabilirim.

ArrayList Verilere Erişme

Eklediğimiz verileri consola yazdırarak başlayalım şimdi 3. indeks'i consola yazdırmayı deneyelim.
Verilere erişmek için iki farklı yöntem göstereceğim.
1. Yöntem
println(meyveler[3])
Evet artık 3.İndeks teki veriyi ekrana yazdırdık.
Çıktı : Muz

2.Yöntem
var str = meyveler.get(4)
println(str)
Şimdi buradada 4.İndeks teki veriyi ekrana yazdırdık.
Çıktı : Kiraz
Not: Yukarıdaki tabloda indeks ve indeks'e eşit değerler bulunmakta.

ArrayList İşlemleri

meyveler.add("Çilek") //Veri Ekler
meyveler.isEmpty() //Dolu Boş Kontrolü Yapar : False
meyveler.count() //Boyutunu Verir : 9
meyveler.size() //Boyutunu Verir : 9
meyveler.first() //İlk İçerik Alır : Armut
meyveler.last() //Son İçerik Alır : Çilek
meyveler.contains("Elma") //İçeriği Arama yapar : True
meyveler.max() //Sayısal Veya Metinsel En Büyük Değeri
meyveler.min() //Sayısal Veya Metinsel En Küçük Değeri
meyveler.reverse() //Listeyi Ters Çevirir
meyveler.sort() //Sayısal Veya Metinsel Sıralama Yapar
meyveler.removeAt(5) //5. İndeksi Siler
meyveler.remove("Elma") //Elma İçeriği Olan Verileri Siler
meyveler.clear() //Liste İçerisindeki Tüm Verileri Siler
println(meyveler.joinToString()) //To String de olabilir
//diziyi konsola yazdırır

Burada birçok ArrayList işlemi bulunmakta inceleyebilirsiniz.

ArrayList Sıralama

Array SortedWith() ile listemizi büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak için kullanılır
 
val siralamalist1 = meyveler.sortedWith(compareBy(sinifadi.fiyat))
//Meyve fiyatına göre küçükten büyüğe sıralama
 
val siralamalist2 = meyveler.sortedWith(compareByDescending(sinifadi.fiyat))
//Meyve fiyatına göre büyükten küçüğe sıralama
Evet artık sıralama yapmış olduk bu sıralama için bir sınıfa ihtiyacınız var unutmayın

ArrayList Filtreleme

Sıra geldi liste içeriklerini sayısal veya metinsel olarak filtreleme yapmaya şimdi kodumuzu deneyelim.
val filtrele = meyveler.filter{(sinifadi.ad).contains("e")}
//sinif adi bir nesne classdır
//meyveler adında e harfi geçen verileri listeleyecek
 
for(meyve in filtrele){
    println("Meyve Adı : ${sinifadi.ad}")
}

İçeriğinde e harfi geçen arrayListteki tüm meyveler listelenecek.
ArrayList ile işlemler ve veri ekleme bu kadardı bidaha içeriğimizde görüşmek üzere.


Dosyaya Gözat

13/03/2024 tarihinde yayınlandı
189 kişi tarafından incelendi
Sayfa Yunus Emre Çalışkan tarafından oluşturuldu